Verdieping


De Commissie Vorming en Toerusting van de gezamenlijke kerken in Sassenheim en Warmond brengt al meer dan 25 jaar een gezamenlijk programma uit. Dit in nauwe samenwerking met plaatselijke pastoresconvent.

Het programma beoogt een breed scala van onderwerpen te bieden op het gebied van spiritualiteit, religie, kunst en cultuur  of maatschappelijke zaken waarover (ook) in kerkelijke kring wordt gesproken.
De doelgroep is de kerkganger uit de Sassenheimse en Warmondse gemeenschap en andere belangstellenden uit de omgeving. Via publicaties in de kerkbladen, een eigen programmaboekje en de regionale pers wordt het programma onder de aandacht gebracht.

Klik hier voor de volgende documenten:

terug

Agenda

Dorpskerk (ds. M. Koster)

zo 16 jun 2024 om 10.00 uur

Dorpskerk ( ds. H. R. Betting)

zo 23 jun 2024 om 10.00 uur

Zondagsbrief / Op weg


Collecte


Live Stream Kerkdienst


Zaalverhuur


Veilige Kerk