De kerk gaat weer open

julianakerk exterieur 225x300 150x150Vanaf 20 juni 2021 bent u weer van harte welkom in de kerk!
Ondanks de blijdschap en dankbaarheid dat we weer bij elkaar kunnen komen in de kerk moeten we ons nog wel aan een aantal coronamaatregelen houden.
Dat betekent: voorlopig  maximaal 75 bezoekers. 

Bijbelrooster juni

bijbel 150x150Lees verder voor het bijbelrooster van de maand juni.

Ontwerpbestemmingsplan mei 2021

bestemmingsplanDe procedure van het voorontwerp-bestemmingsplan is afgerond. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties is er een aanpassing gedaan aan het bestemmingsplan. Deze wijziging levert geen problemen op voor de voortgang van de procedure. In de Teylinger van 26 mei is het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd, dit ligt tot 7 juli ter inzage.

Vorderingen Kerkelijk Centrum

deksloof 6De nieuwe damwand langs het kerkhof was al geplaatst, maar het werk was nog niet helemaal afgerond. In de laatste week van mei is de stalen deksloof op de damwand langs het kerkhof gemonteerd.
Hiermee zijn de werkzaamheden die  voor deze damwand nodig waren gereed.
Lees meer voor de foto's.