Een andere tijd, een andere kijk

vt 2021 2022Dat was het thema van het V&T seizoen 2020-2021 en ook nu weer voor  het nieuwe seizoen 2021-2022. Doordat wij het vorige programma vanwege de coronapandemie moesten afbreken zijn de meeste activiteiten niet doorgegaan. Het leek ons goed om die onderwerpen, aangevuld met nieuwe onderwerpen, in het programma van dit seizoen opnieuw op te nemen. 

Gemeenteavond 29 september

gemeenteberaadDe Kerkenraad nodigt u van harte uit voor deze gemeenteavond om 20.00 uur in de Julianakerk. Die avond zullen de jaarstukken over 2020 van het College van Kerkrentmeesters, Diaconie, Jongerenraad en Pastoraal Fonds toegelicht worden. Uiteraard zal er ook volop gelegenheid zijn om uw vragen te stellen over deze cijfers en de financiële toekomst van PGS.

Nieuwe app PGS

app logosBinnenkort hebben wij onze eigen app als PGS!
Met deze app kunnen we als kerk met elkaar communiceren en online verbonden zijn ook op doordeweekse dagen. Het wordt een app waar alleen gemeenteleden van onze kerk toegang toe krijgen.
Wat kunt u met de app?