Wijk West & wijk Oost - ds. Martin Koster

contactgegevens ds Koster: 070 4065871   m.koster@kpnplanet.nl 

NB  Niet altijd staan privé-adressen vermeld bij berichten. Dat kan verschillende redenen hebben. Kunt u een adres niet zelf achterhalen, neem dan contact op met ds Koster.

Meeleven
25 november  -  Mw Nel Jonbloed - van Klaveren (Jan van Brabantweg 439, 2171 HC) moet momenteel veel het bed houden. Een kaartje zal haar goed doen.
25 november - Afgelopen donderdag is na een aantal weken revalidatie in Leiden dhr Jaap Uittenbogaard weer thuisgekomen.

Bericht van overlijden
Op woensdag 22 november 2023 is overleden in de leeftijd van 88 jaar Cornelis Pieter ~ Cor ~ Meijer, echtgenoot van Elly Meijer-van Hoven. Cor is overgebracht naar het Uitvaartcentrum ,,Vliem”, Jacoba van Beierenlaan 4 te Sassenheim, alwaar doorlopend gelegenheid is tot afscheid nemen. De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op dinsdag 28 november 2023 om 10.30 uur in de aula op begraafplaats Duinhof, Spekkelaan 12, 2161 GH Lisse, met aansluitend de begrafenis. Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en te condoleren in de aula op de begraafplaats. Ieder die geraakt is door zijn overlijden van harte sterkte gewenst.

Bericht van overlijden
Op maandag 20 november 2023 is overleden in de leeftijd van 85 jaar Eduard Nieuwenhuis, echtgenoot van Yvonne Nieuwenhuis - Tromp. De kerkdienst wordt gehouden op maandag 27 november om 14.00 uur in de Dorpskerk te Sassenheim en is ook te volgen op kerkomroep.nl/#/kerken/10670. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula bij Uitvaartcentrum "Vliem". Ieder die geraakt is door zijn overlijden van harte sterkte gewenst.

 

terug