16 feb 2024

V&T- Vespers in de Veertigdagentijd

Een  Vesperdienst  behoort  tot  één  van  de  gebedstijden,  waarmee  aan  een dag  indeling  en  invulling  gegeven  kunnen  worden.  Het  idee  om  de  dag invulling  te  geven  met  vaste  gebedsmomenten  vinden  we  al terug  in  het  Oude  Testament. 

We  lezen  daar  dat  het opdragen  van  het morgen-  en  avondoffer  in  de  tempel  gepaard  ging  met het opzeggen van bepaalde  psalmen.  Het  boek  der  psalmen  vormt  als  het  ware  het  biddend hart  van  de  Bijbel:  een  prachtig  geheel  van  uit  het  hart  gegrepen gebeden, die voor elke lezer van welke tijd ook inspirerend zijn.

Op  de dinsdagavonden 20 en 27 februari, 5, 12, 19 en 26 maart  komen  we  daarom  samen  in  de  Sint  Pancratiuskerk  om deze  gebeden  gaande  te  houden. 
Tijd: van 19.15 uur -19.45 uur.

 
 
terug