Samenwerking

In Sassenheim hebben de lokale, christelijke kerken onderling een zeer goede verhouding. Zo is er overleg van de voorgangers in het zogenaamde Pastoresconvent en waar nodig werken de kerken samen.

Commissie Vorming en Toerusting
Deze commissie zorgt voor het jaarlijkse programma in samenwerking met de Kerken in Warmond.

Diaconaal Platform
Start en onderhoudt de diaconale taken in Sassenheim en omstreken (Inloophuis, kerk en psychiatrie, kerst- en paasattenties, advisering enz) en houdt zich bezig met maatschappelijke vragen (vluchtelingenwerk).

De Oecumenische Parkdienst
Aan het begin van een nieuw kerkelijke seizoen wordt op de zondag in de feestweek van september een oecumenische viering in Park Rusthoff gehouden door de gezamenlijke kerken in samenwerking met de Oranjevereniging Sassenheim. Een dienst in de open lucht.

Protestantse Kerken Teylingen
Voor drie protestantse kerken van Teylingen (Warmond, Voorhout en Sassenheim) is een clusterteam actief om de mogelijkheden te verkennen van samenwerking in de (nabije) toekomst.
In dit menu treft u informatie aan van het clusterteam. Ook kunt u middels het aanklikken van onderstaande links de kerkbrieven van de genoemde protestantse kerken inzien.

PG Warmond: https://www.pgwarmond.nl/Kerkblad.aspx

PG Voorhout: https://www.kleinekerk.nl/c/kleine-kerk#lb11695/kerkbrief 

PG Sassenheim: Op weg

Informatie Veilige Kerk

Het clusterteam van de gezamenlijke kerken PG Warmond, Voorhout en Sassenheim, geaccordeerd door de kerkenraden van genoemde gemeenten, heeft zich bezig gehouden met het onderwerp ‘Veilige Kerk’. Het onderwerp is ingegeven door de Protestantse Kerken Nederland. Lopende dit alles heeft ook PG Kaag zich aangesloten bij de ‘Veilige Kerk’. Het resultaat hiervan is de installatie van een 2-tal vertrouwenspersonen en daarnaast een 3-tal documenten ‘Veilige Kerk’, zie onderstaand.

Vertrouwenspersonen:

Gijsje Duijzer | Vertrouwenspersoon
gduijzer@yahoo.com of 06-48017412

Roel Willemze | Vertrouwenspersoon
r.willemze@outlook.com of 06-42868253

Documenten Veilige Kerk:

Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt u zich laten informeren voor de voorzitter van de kerkenraad, Kees de Jong: dejongc@ziggo.nl of informatie vragen bij de scriba, Arie Dwarswaard: scriba@pgsassenheim.nl

 

terug