Kerkbalans 2017

kerkbalans 2017 a 149x165In een eerder stadium hebben wij u laten weten dat naar alle waarschijnlijkheid de mogelijkheid bestond om de Kerkbalans 2017 digitaal te doen. Helaas zijn wij, door diverse omstandigheden, nog niet zover. Volgend jaar doet zich die (moderne) gelegenheid wel voor. Wat wij in ieder geval nodig hebben zijn de emailadressen.

Lied van de maand januari

liedboek x 150x149Vanaf 8 januari zingen we Gezang 532 als lied van de maand. Het is een typisch lied voor de tijd na Kerst waarin we de verhalen lezen van het eerste handelen van Jezus na zijn doop. In 2014 hebben we dit lied ook al eens ingestudeerd, maar daarna is het eigenlijk nooit meer gezongen, tijd voor een opfrisbeurt dus.