Parkdienst terugblik

Bekijk hieronder de parkdienst terug van afgelopen zondag 16 september.

Aftredende en nieuwe ambtsdragers

stokje overdragen 1Op zondag 7 oktober a.s. zullen uit hun ambt als diaken ontheven worden: Reinier Guijt en Bert Nijman. Uit het ambt als ouderling kerkrentmeester wordt ontheven: Jet Katgert-Merkelijn. Uit het ambt van ouderling worden ontheven: Annemieke Sluymer-van der Kraan en Jan Willem Spaargaren.

Nieuw programma Vorming & Toerusting

vt 2018Het nieuwe programma van Vorming en Toerusting heeft net als vorig jaar als titel Verder kijken. Omdat het geloof niet ophoudt bij de zondagse eredienst of bij het lezen van de Bijbel. Het geloof vraagt om geregelde voeding en daarvoor reikt het programma veel mogelijkheden aan.