Uitvaart

In veel gevallen is er bij overlijden al eerder sprake van pastorale begeleiding door de wijkpredikant. Tijdens ziekte, thuis of in het ziekenhuis, is er persoonlijk contact van de pastor met de patiënt en zijn omgeving (familie, vrienden, buren). Soms is dat niet het geval en dan kunnen achterblijvers snel na het overlijden contact opnemen met de (wijk)predikant. 

Het is behulpzaam als mensen al tijdens hun leven schriftelijk of mondeling aangeven wat ze belangrijk vinden bij hun uitvaart. Denk hierbij aan begrafenis of crematie, wel of geen kerkelijke bijeenkomst, waar en hoe. Met die wensen kunnen de achterblijvers rekening houden in gesprek met de uitvaartleider. Deze zal in overleg met predikant tot de vaststelling van datum en tijd van de uitvaart besluiten.

Maximaal aantal personen bij uitvaartdiensten in de Dorpskerk en de Julianakerk in Corona-tijd

Bijgewerkt op 28 april 2021

De Kerkenraad van de PGS volgt zorgvuldig de actuele richtlijnen vanuit zowel de Rijksoverheid als vanuit de PKN ten aanzien van het aantal toegestane aanwezige genodigden bij een uitvaartdienst. Daarnaast gaan wij zeer nauwgezet om met onze verantwoordelijkheid om de aanwezige medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Alles in beraad genomen hebbende geldt momenteel onderstaand besluit voor alle uitvaartdiensten in zowel de Dorpskerk als de Julianakerk:

Er kunnen maximaal 75 genodigden aanwezig zijn, inclusief kinderen. Medewerkers van de betrokken uitvaartonderneming en de PGS, benodigd voor een goede uitvoering van de dienst, worden hier niet onder gerekend. 

Conform richtlijnen dienen de contactgegevens van de aanwezigen bekend te zijn bij de uitvaartondernemer en indien benodigd/gevraagd bij de PGS.

Uitvaartdiensten in de Dorpskerk kunnen online gevolgd worden via www.kerkomroep.nl (alleen audio).
De Julianakerk beschikt over apparatuur om de mogelijkheid tot het volgen van een uitvaartdienst online via een livestreamverbinding aan te kunnen bieden.