Uitvaart

In veel gevallen is er bij overlijden al eerder sprake van pastorale begeleiding door de wijkpredikant. Tijdens ziekte, thuis of in het ziekenhuis, is er persoonlijk contact van de pastor met de patiënt en zijn omgeving (familie, vrienden, buren). Soms is dat niet het geval en dan kunnen achterblijvers snel na het overlijden contact opnemen met de (wijk)predikant. 

Het is behulpzaam als mensen al tijdens hun leven schriftelijk of mondeling aangeven wat ze belangrijk vinden bij hun uitvaart. Denk hierbij aan begrafenis of crematie, wel of geen kerkelijke bijeenkomst, waar en hoe. Met die wensen kunnen de achterblijvers rekening houden in gesprek met de uitvaartleider. Deze zal in overleg met predikant tot de vaststelling van datum en tijd van de uitvaart besluiten.

Uitvaartdiensten in zowel de Dorpskerk als de Julianakerk kunnen online gevolgd worden via www.kerkomroep.nl  (alleen audio).

De Julianakerk beschikt daarnaast ook over apparatuur om het volgen van een uitvaartdienst online via een livestreamverbinding aan te kunnen bieden.