Uitvaart

In veel gevallen is er bij overlijden al eerder sprake van pastorale begeleiding door de wijkpredikant. Tijdens ziekte, thuis of in het ziekenhuis, is er persoonlijk contact van de pastor met de patiënt en zijn omgeving (familie, vrienden, buren). Soms is dat niet het geval en dan kunnen achterblijvers snel na het overlijden contact opnemen met de (wijk)predikant. 

Het is behulpzaam als mensen al tijdens hun leven schriftelijk of mondeling aangeven wat ze belangrijk vinden bij hun uitvaart. Denk hierbij aan begrafenis of crematie, wel of geen kerkelijke bijeenkomst, waar en hoe. Met die wensen kunnen de achterblijvers rekening houden in gesprek met de uitvaartleider. Deze zal in overleg met predikant tot de vaststelling van datum en tijd van de uitvaart besluiten.

Corona maatregelen
Bijgewerkt op 6 november 2021

De Kerkenraad van de PGS volgt zorgvuldig de actuele richtlijnen vanuit zowel de Rijksoverheid als vanuit de PKN ten aanzien van de te volgen Corona maatregelen rondom een uitvaartdienst. Daarnaast gaan wij zeer nauwgezet om met onze verantwoordelijkheid om de aanwezige medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Alles in beraad genomen hebbende geldt momenteel onderstaand besluit voor alle uitvaartdiensten in zowel de Dorpskerk als de Julianakerk:

  • Bij verplaatsingen binnen in het kerkgebouw wordt iedereen verzocht een mondkap te dragen.
  • Alle aanwezigen bewaren een onderlinge afstand van 1,5 meter, tenzij zij tot één huishouden behoren. In de kerken zullen de zitplaatsen hier naar ingericht worden. Vanwege de placering op 1,5 m zijn er ca. 75 plaatsen beschikbaar in de Dorpskerk en ca. 150 in de Julianakerk.

Uitvaartdiensten in zowel de Dorpskerk als de Julianakerk kunnen online gevolgd worden via www.kerkomroep.nl  (alleen audio).

De Julianakerk beschikt daarnaast ook over apparatuur om het volgen van een uitvaartdienst online via een livestreamverbinding aan te kunnen bieden.