Kinderdienst

Tijdens de kerkdienst wordt er voor de kinderen een aparte begrijpelijke dienst gehouden in een aparte ruimte.
De doelstellingen voor het invullen van de dienst zijn:

  • Een begrijpelijke dienst op leeftijdsniveau aanbieden.
  • Bijbelkennis overdragen.
  • Kennis laten maken met normen en waarden binnen het christelijke geloof.
  • Deel uitmaken van een gemeenschap.
  • Leren vieren, buiten de zondag zijn er meer feestdagen, zoals Pasen en Kerst, die je kunt vieren.
  • Een band scheppen onder de kinderen, elkaar leren kennen en elkaar leren respecteren.
  • Vooral: veel plezier met de kinderen van de Kinderdienst.

Het zal duidelijk zijn dat iedere leidster een eigen benadering van de kinderen heeft, maar dat het belangrijkste doel van de Kinderdienst is het doorgeven van Gods woord op een zo goede, eerlijke en begrijpelijke manier. Kortom tijdens de Kinderdienst zal het evangelie centraal staan en daaromheen wordt gezongen, geknutseld en gespeeld.