Kerkdienst

Op zondagmorgen is er (bijna) altijd om 10.00 uur een kerkdienst in de Julianakerk. Een enkele keer is de dienst op zondagmorgen in de Dorpskerk.
Op de homepage/rechtsboven staan altijd de komende kerkdiensten met locaties erbij vermeld.
De orde van dienst staat vermeld op de Zondagsbrief die bij de ingang van de kerk wordt aangereikt en ook te vinden op de site. Op de Zondagsbrief wordt ook de dienst(en) voor de komende zondag vermeld. Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er een oppasdienst en voor kinderen in de basisschoolleeftijd wordt er kinderdienst gehouden.

Tweemaal per maand zijn er avonddiensten, om 19.00 uur, in de sfeervolle monumentale Dorpskerk. Elk met een eigen karakter.
Op de eerste zondag van de maand is er een meditatieve dienst, die de ene keer in het teken staat van een Psalm, de andere keer is het een dienst volgens de traditie van Taizé.
De derde zondag van de maand wordt er een zangdienst of een muzikale dienst gehouden.