Huwelijk

Voor wie besloten hebben om te gaan trouwen, is er de mogelijkheid om hun huwelijk te bevestigen in een kerkdienst. Het is verstandig om eerst contact op te nemen met de wijkpredikant. In overleg wordt vervolgens bekeken welke mogelijkheden er zijn.

Is er besloten om in de kerk te trouwen dan kan de datum worden vastgesteld. Dit kan op dezelfde dag als het burgerlijk huwelijk of er na. In overleg met de koster wordt het kerkgebouw gereserveerd. Vaak wordt ook een afspraak gemaakt om de praktische gang van zaken door te praten (organist, bloemen, financiën e.a.).

De voorbereiding van de kerkdienst gebeurt in samenspraak met de betrokken predikant. Bij het rondsturen van de trouwkaarten is het goed om de volgende adressen in ieder geval niet te vergeten:

  • Kerkelijk Bureau
  • Koster
  • Predikant
  • Ouderling

Tijdens de zondagse kerkdienst voorafgaande aan de huwelijksdag wordt het voorgenomen huwelijk medegedeeld.

Maximaal aantal personen bij huwelijksdiensten in de Dorpskerk en de Julianakerk in Corona-tijd

Bijgewerkt op 28 april 2021

De Kerkenraad van de PGS volgt zorgvuldig de actuele richtlijnen vanuit zowel de Rijksoverheid als vanuit de PKN ten aanzien van het aantal toegestane aanwezige genodigden bij een huwelijksdienst. Daarnaast gaan wij zeer nauwgezet om met onze verantwoordelijkheid om de aanwezige medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Alles in beraad genomen hebbende geldt momenteel onderstaand besluit voor alle huwelijksdiensten in zowel de Dorpskerk als de Julianakerk:

Er kunnen maximaal 75 genodigden aanwezig zijn, inclusief kinderen. Medewerkers, benodigd voor een goede uitvoering van de dienst, worden hier niet onder gerekend. 

Conform richtlijnen dienen de contactgegevens van de aanwezigen bekend te zijn bij de ceremoniemeester/het bruidspaar en indien benodigd/gevraagd bij de PGS.
Huwelijksdiensten in de Dorpskerk kunnen online gevolgd worden via www.kerkomroep.nl  (alleen audio).
De Julianakerk beschikt over apparatuur om de mogelijkheid tot het volgen van een huwelijksdienst online via een livestreamverbinding aan te kunnen bieden.

icon-huwelijk