Doop

De doop is het teken van Gods belofte van trouw. Het doopvont bevindt zich net als het avondmaalstel in het liturgische centrum. Onze gemeente staat in de traditie van de kinderdoop, maar ook volwassenen kunnen gedoopt worden. De doopsbediening vindt plaats temidden van de gemeente op zondagmorgen tijdens de eredienst. Na de dienst is er gelegenheid de doopouders te feliciteren.

Na de geboorte van een kind is het een goed gebruik dat ook de kerkelijke gemeente in de vreugde deelt. Dat gebeurt na berichtgeving aan de wijkpredikant en het Kerkelijk Bureau. Vanuit de gemeente wordt de geboorte vermeld op de Zondagsbrief en in het kerkblad Op Weg.

Als de wens er is om het kind te laten dopen, wordt er contact opgenomen met de wijkpredikant. Dan wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek, eventueel met andere doopouders. Daarin gaat het om de betekenis van de doop en de praktische gang van zaken bij de doop. 

In de dienst, waarin de doop wordt bediend, wordt van de bezoekers verwacht dat zij zich houden aan de omgangsvormen van onze gemeente. Foto’s worden gemaakt door onze vaste kerkfotograaf, die vervolgens de foto’s op usb stick aanlevert of rechtstreeks aan de doopouders toestuurt. Het zelf foto’s maken of laten maken is dus overbodig.

Naast de doopkaart en de doopkaars krijgen de doopouders een doopschelp met daarop de naam van de dopeling en de datum. Deze schelp wordt na de dienst op het bord in de Dorpskerk of op het zgn. Regenboogbord in de Julianakerk opgehangen. Aan het eind van het kerkelijk jaar (november) worden de doopouders uitgenodigd voor een gesprek waarbij ze de doopschelp mee naar huis krijgen.

icon-dopen