Bijzondere diensten

Elke eerste zondag van de maand wordt er een meditatieve avonddienst gehouden die verschillend van karakter zijn. Zo is er een meditatie rondom een Psalm, een gedicht of de liederen van Huub Oosterhuis. Ook zijn er meditatieve diensten vanuit een andere traditie zoals bijvoorbeeld uit Taizé of Iona. De meditatieve diensten worden gehouden in de Dorpskerk om 19.00 uur.

Op de derde zondag van de maand is er een avonddienst in de Dorpskerk om 19.00 uur waarbij het accent ligt op de muziek. Dit kan zowel uitvoerend vocaal of instrumentaal zijn. Ook kan het de vorm krijgen van een zangavond met liederen die bij elkaar horen omdat ze door dezelfde dichter geschreven zijn (bijv. Huib Oosterhuis, Paul Gerhardt) of omdat ze een bepaalde stijl van het kerklied vertegenwoordigen (Psalmen, liederen van Johannes de Heer).

icon-bijzondere-diensten