Pastoraat

In het pastoraat gaat het om het omzien naar elkaar in de gemeente. Dat krijgt op verschillende manieren gestalte:

  • Onderling pastoraat tussen gemeenteleden: aandacht hebben voor elkaar, hulp verlenen aan elkaar enz.
  • Pastoraat als gemeenteopbouw: het bezoekwerk door ouderling, diaken of contactpersoon. Naast persoonlijk bezoekwerk zijn er de groothuisbezoeken en avonden waarop de leden elkaar kunnen ontmoeten.
  • Het pastoraat in bijzondere omstandigheden bij ziekte (thuis of elders), stervensbegeleiding, doopgesprekken,huwelijksgesprekken, wordt meestal door de wijkpredikant verzorgd.

In de Protestantse Gemeente Sassenheim zijn twee predikanten werkzaam. Zij hebben een onderlinge taakverdeling en hebben ieder hun eigen wijk voor het pastorale werk.
De gemeente is verdeeld in onderstaande  wijken:

  • Wijk West ds. Annette Bosma
  • Wijk Oost ds. Hendrik Betting

Het pastoraat is leeftijdgericht. Daarvoor zijn pastoraatsgroepen samengesteld met elk hun eigen activiteiten.

icon-pastoraat