Pastoraat 80+

De coördinatoren bepalen gezamenlijk met de predikant en enkele ambtsdragers het beleid inzake  het pastoraat.
Zij houden contact met de 80plussers en leggen bezoekjes af bij ziekte of ander leed, maar ook rond verjaardagen en jubilea.
Hierin worden zij ondersteund door ± 30 contactpersonen, gemeenteleden die elk een aantal adressen onder hun hoede hebben.
Ook organiseert de activiteitencommissie ± zes maal per jaar een activiteit zoals een lunch, een lezing, een barbecue o.i.d.  
 
Ds. A.A. Bosma is als predikant aan de Pastoraatsgroep 80+ verbonden.