Pastoraat 67+

De ouderlingen en bezoek/contactpersonen bepalen via richtlijnen vanuit het Pastoraal Beraad en de Kerkenraadhet beleid in deze groep.
De groep bestrijkt ongeveer 250 adressen verdeeld onder tien personen.
Dit is een goed aantal om voldoende aandacht te kunnen schenken aan de adressen in deze groep.

Onze activiteiten worden bekend gemaakt via aparte nieuwsbrieven, de zondagbrief, Op Weg en via de website.Wanneer u nog ideeën heeft voor activiteiten kan u die melden via de adressen vermeld op deze site of bij de verschillende contactpersonen/coördinatoren persoonlijk.