PG50+ Teylingereind - 13 november 2019

teylingereindAchter de muren van Teylingereind.
 
Op woensdagavond 13 november heeft Jan Willem Korpelshoek de 50+ pastoraatsgroep verteld over zijn werk als geestelijk verzorger in Teylingereind.
 
 
 
 
  
 
 
Wanneer ben je succesvol en wanneer ben je gelukkig?
Bij kinderen zie je vaak ruzie ontstaan om kleine dingen. Wie mag eerst dit of dat doen ....Wie mag vooraan staan...Wie mag eerst kiezen.... eerst... eerst ..... eerst. Vooraan staan geeft aanzien en status.
Jezus zegt...neem de tweede plek in.
Wat gebeurt er met een vriendschap en binnen een huwelijk en tussen collega's en bij een conflict tussen twee landen wanneer iedereen altijd eerst wil. Dat vormt de basis voor conflicten en ruzie. Het geeft geen langdurige relaties.
  
In Teylingereind ziet Jan Willem veel haantjes en macho gedrag. Het imponeren van elkaar. Regelmatig voert hij gesprekken met bewoners van Teylingereind waarbij vaak blijkt dat de plek waar je wieg heeft gestaan, de omstandigheden waar je in bent opgegroeid bepalend zíjn voor je verdere leven. Jan Willem beseft soms dat hij ook aan de andere kant van zijn bureau had kunnen zitten, namelijk als bewoner van Teylingereind, wanneer zijn wieg elders had gestaan. Iedereen is kwetsbaar. In welke omstandigheden groei je op.
 
Detentie is niet meer meedoen in de maatschappij. Je bent afgesloten van de mensen waar je van houdt.
Gemiddelde leeftijd in Teylingereind is 15 jaar. De leeftijd varieert  tussen de 12 en 23 jaar. Vaak komen de jongeren uit een instabiel gezin, is er een achterstand in ontwikkeling, zijn sociale vaardigheden moeizaam, is er een verslavingsprobleem en een strafblad. Er wordt dan gesproken van een gestapelde problematiek. Er is weinig binding met de samenleving en er zijn veel verleidingen.
 
Een misdadiger is meer dan een delict. Je wordt gestraft maar je bent daarna ook gestraft. Je krijgt geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) meer. Je kan dan niet meer makkelijk functioneren in de samenleving.
We veroordelen de daden maar blijven de mens zien.
We mogen bij God steeds weer opnieuw beginnen.
 
Je zit onvrijwillig in Teylingereind  en de wereld buiten draait door...ook dat is een straf!
Dank aan Jan Willem voor dit doorkijkje naar Teylingereind.
 
 
Marieke Lutjeboer