Vazenproject vierde kwartaal

gat oekraineHet Pastoraal Fonds heeft voor het vazenproject vierde kwartaal ook dit jaar gekozen voor een oproep van de predikant van de Reformatorische Kerk in Gát, Oekraïne.
Vanuit Gát, één van de dorpen waar wij projecten ondersteunen, kregen wij een oproep van Dominee, Károly Szilágyi.
Hij schrijft onder meer:

 


“Ik wil u hartelijk bedanken dat u de kleuterschool voor Romakinderen in Gát in het afgelopen jaar hebt ondersteund. Het jaar loopt langzaam ten einde, een jaar waarin de kinderen veel vreugde hebben beleefd, maar ook veel moeilijkheden hebben doorgemaakt. We zijn dankbaar dat de kleuterscholen in onze omgeving, ondanks de oorlog, nog functioneren. Omdat er hier geen direct gevaar is willen we dat in het komende jaar voortzetten.

Als dominee van de gemeente vraag ik u, voor zover het in uw vermogen ligt, ook in het komende jaar bij te dragen aan de kosten van de maaltijden. Ik weet niet wat deze last voor uw organisatie betekent, maar de situatie bij ons is een stuk slechter dan vorig jaar. De prijzen van levensmiddelen zijn enorm gestegen, de Romamannen wonen niet thuis omdat ze bang zijn opgeroepen te worden. De financiële toestand van de gezinnen is hard achteruit gegaan, de meeste kinderen krijgen alleen op de kleuterschool een warme maaltijd. Zonder uw hulp kunnen we de kleuterschool niet open houden, de ouders hebben geen geld voor de eigen bijdrage.”

Onderstaand een foto van afgelopen seizoen.

vazen 2022 4

Het Pastoraal Fonds wil ook aan deze oproep gehoor geven. De totale kosten voor deze maaltijden voor 18 kinderen voor de periode september 2022 t/m augustus 2023 bedragen ruim € 3.100,-

Middels de vazen in het vierde kwartaal in de kerk of via de kerkapp kunt u ons helpen dit project mede te financieren.

Ook giften zijn uiteraard van harte welkom. U kunt dat doen door overboeking op NL43RABO0357205758 ten name van Pastoraal Fonds Sassenheim.

Wij bevelen u dit project van harte aan.

Het Pastoraal Fonds