Collectemunten

De volgende collectemunten zijn te bestellen:

  • Groene munt, waarde is € 0,60
  • Witte munt, waarde is € 1,00
  • Blauwe munt, waarde is € 2,25
  • Gele munt, waarde is € 3,00

Bestellen kan door overmaking van een geldbedrag op rekening  NL36 RABO 0373 7284 76
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Sassenheim onder vermelding van uw adres en het aantal en de kleur van de door u gewenste munten.

Bijv. € 60,-- voor 100 groene munten, of € 80,-- voor 50 witte en 10 gele. Etc. etc.

Bezorging zal zo spoedig mogelijk aan huis plaatsvinden.
Inlichtingen bij Charles de Borst tel. 0252-210273.