Kerkenraad

De Brede Kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente en heeft tot taak:

 • De zorg voor de dienst van Woord en sacramenten.
 • Het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld.
 • De zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming.
 • Het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente.
 • Het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen.
 • De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente.
 • Het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken.
 • Het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld.
 • Het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente.
 • Het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

De Kleine Kerkenraad vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en is als volgt samengesteld:

ds. Hendrik Betting, ds. Annette Bosma, Lianne Brugman-Hoiting, Arianne Hulshof-Buurman, Henriëtte Wilbrink-Dreef, Maaike Vlugt-Zandbergen, Arie Dwarswaard en Jaap Kruik.

Het Moderamen heeft tot taak:

 • Het voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkelijke vergadering
 • De uitvoering van de besluiten van die vergadering waarvoor geen anderen aangewezen zijn
 • Het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.

Sinds 7-10-2018 bestaat het moderamen uit:
Henriëtte Wilbrink (voorzitter), Arie Dwarswaard (scriba) en ds. Hendrik Betting