Jongerenraad

Maaike Vlugt-Zandbergen Voorzitter Jongerenraad / Jeugdouderling 0252-860143
Daan Kruik Secretaris Jongerenraad / Contact Solid Friends 06-13759669
Erica van der Lans-Bosveld Lid Jongerenraad / Contact KND 0252–225481
Marcel Vermeulen Diaken 0252-226100
Linda Meijer-Koning Jeugdouderling 06-51008878