Vrijwilligers

vrijwilligerNaast de officiële, maar ook vrijwillige ambtsdragers, diakenen geheten, wordt veel diaconaal werk ook ondersteund door andere vrijwilligers, die specifieke onderdelen van ons werk uitvoeren. In de beschrijvingen hierboven vindt u daarvan regelmatig vermelding. Zonder die extra vrijwilligers zouden we nooit zo'n takenpakket uit kunnen voeren. Mocht u interesse hebben om in de toekomst, zonder zelf ambtsdrager te worden toch bij diaconaal werk betrokken te raken, dan maken we graag een praatje met u om samen uit te vinden wat het beste bij u past.