Diaconaat en Zending

Diaconaat en Zending Diaconaat is één van de kerntaken van de Protestantse Kerken: je dienstbaar opstellen en hulp bieden aan allen die dat nodig hebben. In de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland worden binnen de plaatselijke kerkenraad drie colleges onderscheiden: het College van Kerkrentmeesters, dat zorgt voor het reilen en zeilen van de plaatselijke kerk zelf, het College van Ouderlingen, ook wel Pastorale Raad genoemd, dat zorgt voor de geestelijke zaken en de geestelijke begeleiding in de gemeente. Het College van Diakenen zorgt voor de noden van de wereld, zowel dichtbij als ver weg.
Zending is zo oud als het christendom. De apostelen werden immers al uitgezonden om het woord te verkondigen aan iedereen. En wij in Europa hebben dit voorbeeld welhaast al  even lang willen volgen.

Zie ook de website van de NZR.
Onder activiteiten vindt u een beschrijving van de taken die uitgevoerd worden in het kader van Diaconaat en Zending.


icon-collecte