Diaconale doelen

kerk in actie logoDe diaconale doelen worden onderscheiden in plaatselijke, regionale, landelijke en werelddoelen. De plaatselijke doelen worden veelal vanuit de gemeente aangedragen. Naast financiële ondersteuning van plaatselijke organisaties en individuen (zie stille hulp) worden plaatselijk soms ook de handen uit de mouwen gestoken. Regionale doelen zijn vaak al heel lang bestaande banden tussen de Diaconie en initiatieven uit de regio voor hulp aan mensen in nood. Die nood bestaat zelden uit geldelijke nood, maar vaak uit verslavingszorg, opvang van mensen in centra e.d. Landelijke doelen worden vaak aangegeven door de landelijke Kerk en worden ook van oudsher door de Diaconie gesteund.
Lees meer ...

Werelddoelen vallen uiteen in twee groepen. De ene groep wordt gevormd door projecten gekoppeld aan actuele noodsituaties, zoals natuurrampen, oorlogssituaties e.d. vaak aangedragen door Kerk in Actie. De andere groep wordt gevormd door projecten die vanuit initiatieven van particulieren worden aangedragen. De Diaconie is een voorstander van het ondersteunen van kleinschalige projecten, waarbij er directe communicatie is tussen het project zelf en onze gemeente. Daardoor is er meer zicht op wat er gebeurt met onze financiële hulp, hoeveel er besteed wordt aan andere zaken dan het directe doel. Daarbij helpt directe communicatie erg bij het overbrengen aan de gemeente van de echte noden, de noodzaak van onze hulp en de inhoud en de effectiviteit van de geboden hulp. Een bijzonder voorbeeld van deze hulp is ons Jaarproject.