Leden Vorming & Toerusting

Arie van der Kooij Voorzitter Commissie Vorming en Toerusting 071-3012536
Tineke Braam-Luijk Secretaris Commissie Vorming en Toerusting 0252-215847
Arie Dwarswaard Lid Vorming en Toerusting
Jan Koeleman Lid Vorming en Toerusting 0252-860371
ds. Annette Bosma Lid Vorming en Toerusting 0252-211430
Marjo van der Zanden Lid Vorming en Toerusting 06 3823 4556