Kerkenweekend

Hans Hogervorst Lid Kerkenweekendcommissie
Kim van Leeuwen-van Nobelen Lid Kerkenweekendcommissie
Rob van Leeuwen Lid Kerkenweekendcommissie
Willem van Delft Lid Kerkenweekendcommissie 06-51121720
Marja Hoogervorst Lid Kerkenweekendcommissie