Verdieping

De Commissie heet voluit Commissie Vorming en Toerusting van de Raad van Kerken Sassenheim en de samenwerkende Matthias Parochie en Protestantse Gemeente in Warmond. De commissie organiseert namens de Raad van Kerken Sassenheim en de samenwerkende Matthias Parochie en Protestantse Gemeente in Warmond jaarlijks een programma voor Vorming en Toerusting. Dit in nauwe samenwerking met het plaatselijke pastoresconvent.

Het programma beoogt een breed scala van onderwerpen aan te bieden op gebied van spiritualiteit, religie of maatschappelijke zaken waarover (ook) in kerkelijke kring wordt gesproken. De doelgroep is de kerkganger uit de Sassenheimse en Warmondse gemeenschap en andere belangstellenden uit de omgeving. Middels publicaties in de kerkbladen, een eigen brochure en de regionale pers wordt het programma onder de aandacht gebracht.

icon-verdieping