Paulus als trendsetter

Paulus iconDat was de titel waarmee prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte maandagavond 25 april vormgaf aan zijn interessante lezing over Paulus als Joodse auteur en de receptie van Paulus in de vroege kerk. Paulus is hofleverancier van de geschriften van het Nieuwe Testament: maar liefst 13 brieven zijn op zijn naam overgeleverd.

 

 

Een deel daarvan, zo is wel duidelijk, is na zijn dood onder zijn naam geschreven, maar zeven brieven zijn onbetwist van zijn hand: Romeinen, 1 & 2 Korintiërs, Galaten, Filippenzen, 1 Thessalonicenzen en Filemon. Mede door ontdekkingen van nieuwe geschriften (denk aan Qumran!) is de joodse aard van Paulus’ brieven in de aandacht komen te staan.

Sommige exegeten gaan zelfs zover dat zij van mening zijn dat Paulus tot zijn dood toe een wetsgetrouwe joodse prediker gebleven is. In zijn brieven maakt Paulus zich sterk voor de eenheid van Jood en Griek in Christus: alle verschillen vallen weg. Met deze revolutionaire theologie baande Paulus de weg voor de komst van niet-joodse volgelingen van Christus als deel van Israël. Het zou het begin blijken van een niet-joodse religie: het christendom.

U kunt deze avond hier terugkijken.

 

 

Voor de presentatie klik hier: Paulus trendsetter