Voortgang Kerkelijk Centrum

ziggo kastDonderdagavond 23 september is in de gemeenteraad van Teylingen de aanpassing  van het bestemmingsplan voor het Kerkelijk Centrum aan de Westerstraat  goedgekeurd. Het ligt nu, voor de laatste keer, weer 6 weken ter inzage. Als hierop geen reacties binnenkomen dan is het bestemmingsplan op 19 november 2021 definitief. 

 


Dan breekt het moment aan dat de commissie KCD de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) kan gaan aanvragen. Alle voorbereidingen daarvoor worden nu getroffen, zodat die aanvraag ook zo snel mogelijk na 19 november kan worden ingediend. Als zich bij deze aanvraag geen negatieve verrassingen voordoen dan is de verwachting dat begin 2022 de vergunning rond komt.  Dan kan daarna ook daadwerkelijk met de bouw worden begonnen.  
ziggo kast 1
Van alle voorbereidingen is momenteel nog niet veel zichtbaar, het gaat om heel veel “ingewikkeld papierwerk” maar op vrijdag 2 oktober was er wel een zichtbare handeling gaande op de locatie. Die dag is de Ziggo kast, die nog op ons terrein stond een paar meter verplaatst naar het trottoir. Dit is nog niet de definitieve locatie van de Ziggo kast, maar in ieder geval staat die nu niet meer onze verdere voorbereidingen in de weg. 
 ziggo kast 2
Met dank aan Cees Pronk voor de volhardendheid, waarmee hij de gemeente Teylingen en Ziggo  met telefoontjes en mails bestookt heeft. Binnenkort  zal er een aanpassing gedaan worden aan het trottoir om de inrit tot onze bouwlocatie te realiseren en het is ook de bedoeling om dit jaar nog de damwandkuip te plaatsen.  
ziggo kast 3
Stapje voor stapje komen we steeds dichter bij het moment dat de bouw daadwerkelijk kan gaan beginnen.

Foto’s verplaatsen Ziggo kast: Henk Burger.

Henriëtte Wilbrink