Vorderingen Kerkelijk Centrum

deksloof 6De nieuwe damwand langs het kerkhof was al geplaatst, maar het werk was nog niet helemaal afgerond. In de laatste week van mei is de stalen deksloof op de damwand langs het kerkhof gemonteerd.
Hiermee zijn de werkzaamheden die  voor deze damwand nodig waren gereed.
Lees meer voor de foto's.

deksloof 1

deksloof 2

deksloof 3

deksloof 4

deksloof 5