Voorontwerpbestemmingsplan maart 2021

kc vooraanzicht kleinDe Protestantse Gemeente Sassenheim heeft een voorontwerp van een bestemmingsplan opgesteld voor de bouw van een kerkelijk centrum met een ondergrondse parkeergarage op het perceel Westerstraat 8a, zo maakt B&W de gemeenteraad bekend.
Het Voorontwerpbestemmingsplan ‘Westerstraat 8A, Sassenheim’ ligt ter inzage vanaf 4 maart 2021.

 

 

 

Waar

Het plangebied bestaat uit het perceel Westerstraat 8a te Sassenheim (naast de voormalige Kompasschool).

Wat

De gemeente bereidt een nieuw bestemmingsplan voor om op het perceel Westerstraat 8a te Sassenheim (naast de voormalige Kompasschool) voor de bouw van een kerkelijk centrum ten behoeve van de Protestantse Gemeente Sassenheim. Onder het nieuwe kerkelijk centrum zal een parkeergarage worden gerealiseerd. Het plan voorziet tevens in een in- uitrit constructie en de opstelstrook van de bushalte zal worden verplaatst ten gevolge van de nieuw in- uitrit. Een voorontwerp van dit nieuwe bestemmingsplan is klaar.
 
Overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Westerstraat 8a’ voor inspraak ter inzage.
Status
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Westerstraat 8A, Sassenheim’ ligt in het kader van de inspraakprocedure ter inzage in het gemeentekantoor in Sassenheim vanaf:

  • donderdag 4 maart 2021 tot en met woensdag 14 april 2021

Vanwege de coronamaatregelen werken we op dit moment alleen op afspraak. Als u het voorontwerpbestemmingsplan wil inzien kunt u contact opnemen met Fedor Jansen van het Domein Ruimte via telefoonnummer 14-0252 of via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Toelichting

Het gaat om het realiseren van een nieuw kerkelijk centrum voor de Protestantse Gemeente Sassenheim. Het gebouw zal dienen als ontmoetingsplek waar zowel kerkdiensten als diverse maatschappelijke activiteiten kunnen worden georganiseerd. Onder het nieuwe gebouw wordt een parkeergarage gerealiseerd. Als gevolg van de nieuw te realiseren in- uitrit zal de bestaande opstelstrook van de bushalte worden verplaatst zoals aangegeven op een situatietekening in het bestemmingsplan.


In het geldende bestemmingsplan Sassenheim Centrum heeft deze locatie de bestemmingen ‘maatschappelijk’ en ‘groen’, waarbij tevens een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om deze bestemmingen te wijzigen naar maatschappelijk op de begane grond en wonen op de verdieping.

 Het plan past echter niet binnen de geldende bestemmingen omdat het kerkelijk centrum wordt geprojecteerd op de bestemming ‘groen’ waar geen bouwwerken toegestaan zijn. Daarnaast past het plan ook niet binnen de genoemde wijzigingsbevoegdheid omdat de bestemming maatschappelijk ten behoeve van het kerkelijk centrum ook op de verdieping zal gelden. Om deze reden is het voorontwerpbestemmingsplan ‘Westerstraat 8A, Sassenheim opgesteld om daarmee een passende juridische en planologische regeling te treffen voor de ontwikkeling van het kerkelijk centrum.

Inspraakmogelijkheden

Gedurende de termijn dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt is er voor ingezetenen en voor in de gemeente belanghebbende natuurlijke of rechtspersonen, de mogelijkheid om hun inspraakreactie schriftelijk of mondeling kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ  Voorhout; telefoonnummer 14-0252.

U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen bij de gemeente via emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De digitale versie van het voorontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening Ruimtelijke Plannen.

bestemmingsplan bijlage