Periode oktober 2020 – februari 2021

gemeente teylingenIn oktober 2020 is de anterieure overeenkomst met de gemeente Teylingen getekend, daarin staan de afspraken tussen PGS en de gemeente Teylingen, welke de gemeente verbonden heeft aan het projectbesluit.
Het aangaan van deze anterieure overeenkomst tussen PGS en de gemeente Teylingen  is officieel gemeld in de gemeenteberichten in de Teylinger in november 2020.

 

 

 

 

Ondertekening Ant OVKIn november 2020 zijn de bomen op de locatie gekapt, hiervoor was al eerder een vergunning verleend. PGS is verplicht om de gekapte bomen elders te compenseren, dat kan bijvoorbeeld op de begraafplaats.
In februari 2021 is de locatie verder opgeschoond, daarbij  zijn de boomstronken verwijderd.

6 Bossage Vellen 1

 Bij de inspectie van de betonnen keerwand van de hoger liggende begraafplaats, bleek dat deze niet meer betrouwbaar is. Deze keerwand zal versterkt moeten worden, voordat er met de bouw begonnen kan worden.  De voorbereidingen hiervoor worden getroffen  en de werkzaamheden zullen waarschijnlijk in april 2021 plaatsvinden.

Omwonenden van de locatie worden  regelmatig geïnformeerd over plannen en de te verwachten werkzaamheden
( sloop pand ‘onze Rank’, kappen bomen en recent over publicatie voorontwerpbestemmingsplan/versterken keerwand).