Voorgeschiedenis

Sassenheim kompasschoolEind 2014 heeft de Kerkenraad de commissie Kerkelijk Centrum Dorpskerk (comm. KCD) ingesteld en een ruime opdracht meegegeven om een aantal zaken voor het realiseren van een kerkelijk centrum bij de Dorpskerk te onderzoeken. Via een aantal  tussenrapportages aan de kerkenraad, die besproken werden op meerdere gemeenteavonden en artikelen in Op weg zijn de tussenstappen steeds  gecommuniceerd.

 

 


Eind 2017 werd duidelijk dat de enig overgebleven locatie om een kerkelijk centrum te realiseren de locatie van ‘onze Rank’ aan de Westerstraat  is (deze grond was in 2003 door de toenmalige Hervormde Kerkvoogdij aangekocht van de toenmalige gemeente Sassenheim).

Vanaf begin 2018 is er door de comm. KCD heel hard gewerkt aan de plannen voor een kerkelijk centrum.

1 Situatie 20141

2 Plattegrond oude situatie

In mei 2019 is een projectbesluit aangevraagd bij de gemeente Teylingen, dat in september van dat jaar onder voorwaarden, ook is genomen. In zo’n besluit legt de gemeente vast dat men in principe bereid is medewerking aan een project te verlenen.

Eind november en begin december 2019 is  het gebouwtje ‘onze Rank’ gesloopt.

3 Sloop gebouw 2

In de zomer van 2020 waren de plannen zo ver uitgewerkt dat deze op de gemeenteavonden van 2 en 8 september 2020  konden worden toegelicht: hoe ziet het nieuwe pand eruit, wat gaat het kosten en hoe kunnen wij dat financieren. 

In de vergadering van de Brede Kerkenraad van 24 september 2020 werd unaniem het besluit genomen om over te gaan tot het realiseren van een kerkelijk centrum aan de Westerstraat.