Voortgang Kerkelijk Centrum Dorpskerk

damwandkuipIn eerdere berichtgeving meldden we al dat het intrillen van de damwand voor de bouwkuip sneller zou gaan starten dan was afgesproken.
Op 7 juni is het materieel aangevoerd, het terrein ingericht en voorbereidend grondwerk verricht. Ook heeft een landmeetkundig bureau het uitzetwerk gedaan.

 

 

En op 8 juni stond om 06.30 de trekker/oplegger voor de poort, geladen met 145 planken (20 ton) stalen damwand.
Vervolgens zijn op 8, 13, 14 en 15 juni de planken ingetrild tot een gesloten kuip van (incl. de al bestaande wand langs het kerkhof) 135 meter omtrek.

Tijdens het aanbrengen werd er gemonitord met trillingmeters en er zijn geen overschrijdingen van de maximale waarden geconstateerd. Schade aan de bebouwing is zo vermeden.

Na het herplaatsen van de bouwhekken en afvoeren van het materieel van de aannemer ligt het terrein gereed voor de aanvang van het bouwkundige werk.

Mocht u belangstellend zijn er even langs fietsen of lopen: Er is weinig resultaat te zien van alle inspanningen: de damwand is nu grotendeels in de grond verdwenen, want de functie is immers:

  • Grond- en waterkering in de bouwfase, als er plaatselijk meer dan 1,5 meter grond moet worden uitgegraven voor de fundering.
  • Blijvende grondkering bij 60% van de omtrek in de gebruiksfase.
  • Beperking van de toestroming van grondwater in de parkeerkelder.

We zijn op weg! Weer een stap gezet.

Met dank aan Henk Burger voor aanlevering beeld en input voor tekst.

damwandkuip 1

damwandkuip 2

Damwandkuip 3 gereed wo. 16 jun

damwandkuip 4 noordoosthoek

damwandkuip 5 intrillen damwand aan zijde Kompasschool

damwandkuip 6 langs de Westerstraat