Bouw Kerkelijk Centrum kan van start

start iconIn de laatste Op Weg (april) informeerden wij u dat de gesprekken met de aannemer in een afrondende fase verkeerden. Wij zijn blij u nu te kunnen informeren dat de overeenkomsten om met de bouw te kunnen gaan starten inmiddels zijn ondertekend.

 

 

 

Medio augustus zal gestart worden met het aanbrengen van een damwandkuip, benodigd voor de parkeergelegenheid onder het gebouw. Dit werk zal uitgevoerd worden door Van Leeuwen GWW , een bekende naam in de grond-, weg- en waterbouw en gevestigd te Harmelen. Naar verwachting heeft Van Leeuwen ca. twee weken nodig voor het aanbrengen van de damwandkuip.

Aansluitend start de aannemer met de bouw van het KCD. Een moment waar we allen zeer lang naar uitgekeken hebben en waar vele jaren voorbereidend werk aan vooraf zijn gegaan. De opdracht is verleend aan aannemingsbedrijf Veenman & Vink uit Hillegom. De keuze voor deze aannemer is gemaakt na uitgebreid onderzoek, vele gesprekken en goede match in het gevormde bouwteam.

Bouwmanagementbureau Versluis uit Sassenheim zal als professionele en ervaren partij in het begeleiden van nieuwbouwprojecten namens de PGS optreden als directievoerder en bouwkundig toezichthouder bij de uitvoering en nazorg van de bouw.

Bovengenoemde partijen zijn, tezamen met architect Daan van Schie uit Oegstgeest, de Kerkenraad/het CvK en de Commissie KCD blij dat we na een langdurig en zeer zorgvuldig uitgevoerd proces, zover zijn dat we kunnen gaan starten.

In de komende maanden wordt gewerkt aan het aansluiten van de benodigde nutsvoorzieningen en het afronden van de benodigde financiële voorbereidingen. Daarnaast gaat er zoals bekend in de diverse werkgroepen binnen de PGS gewerkt worden aan concrete plannen voor alle benodigde zaken die bij de verhuizing naar en het betrekken van Dorpskerk en het KCD komen kijken. Mocht u mee willen denken in een werkgroep en heeft u zich nog niet opgegeven? Kees de Jong en/of Henriëtte Wilbrink vernemen het graag van u.

PS: Begint u alvast met nadenken over een mooie en passende naam voor het nieuwe multifunctionele gebouw? Te zijner tijd zal hier vanuit de Kerkenraad nog verder over gecommuniceerd worden.

ondertekening bouwovereenkomst VV april 2022

Boven v.l.n.r. Daan Onderwater (Versluis), Daan van Schie (Van Schie architecten), Henk Burger, Cees Pronk, Henriëtte Wilbrink
Onder v.l.n.r. Ria Doolaard, Marcel Vink (Veenman & Vink), Lianne Brugman