Voortgang Kerkelijk Centrum

bestemmingsplanDe commissie Kerkelijk Centrum Dorpskerk gaat er van uit dat er geen verrassingen meer te voorschijn zullen komen en dat op 25 november 2021 het gewijzigde bestemmingsplan voor de locatie Westerstraat  8a DEFINITIEF wordt.

 

 


Achter de schermen is er de afgelopen weken heel hard gewerkt om alle stukken klaar te hebben om dan ook direct op of heel snel na 25 november de omgevingsvergunning te kunnen gaan aanvragen en dat gaat ook lukken.
Verder is er ook de laatste hand gelegd aan het civiele ontwerp: alles beneden het maaiveldniveau (met uitzondering van de fundering, die onder het bouwkundig ontwerp valt).
Hierover is ook uitvoerig overleg geweest met het Hoogheemraadschap Rijnland in verband met het grondwater.

Nog vóór de kerstperiode zal  er ook nog een zichtbare activiteit plaats vinden op de locatie: er zal namelijk al een inrit naar het bouwterrein aangelegd worden op de plaats van de vervallen bushalte.

Verder zal de werkgroep keuken KCD heel binnenkort nog een keer bij elkaar komen. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers die nu regelmatig in de keuken van de Julianakerk actief zijn, aangevuld met  enkel e andere gemeenteleden en een externe deskundige op catering gebied. De architect zal daar ook bij aanwezig zijn.

Nog één keer alles heel goed doorlopen, voordat het bestek definitief wordt.

Henriëtte Wilbrink