Voorontwerpbestemmingsplan maart 2021

kc vooraanzicht kleinDe Protestantse Gemeente Sassenheim heeft een voorontwerp van een bestemmingsplan opgesteld voor de bouw van een kerkelijk centrum met een ondergrondse parkeergarage op het perceel Westerstraat 8a, zo maakt B&W de gemeenteraad bekend.
Het Voorontwerpbestemmingsplan ‘Westerstraat 8A, Sassenheim’ ligt ter inzage vanaf 4 maart 2021.

 

 

Voorbereiding Bouwactiviteiten

werk in uitvoeringTer voorbereiding op de definitieve bouw zijn al veel werkzaamheden verricht.

Lees meer voor de foto's.

Periode oktober 2020 – februari 2021

gemeente teylingenIn oktober 2020 is de anterieure overeenkomst met de gemeente Teylingen getekend, daarin staan de afspraken tussen PGS en de gemeente Teylingen, welke de gemeente verbonden heeft aan het projectbesluit.
Het aangaan van deze anterieure overeenkomst tussen PGS en de gemeente Teylingen  is officieel gemeld in de gemeenteberichten in de Teylinger in november 2020.

Voorgeschiedenis

Sassenheim kompasschoolEind 2014 heeft de Kerkenraad de commissie Kerkelijk Centrum Dorpskerk (comm. KCD) ingesteld en een ruime opdracht meegegeven om een aantal zaken voor het realiseren van een kerkelijk centrum bij de Dorpskerk te onderzoeken. Via een aantal  tussenrapportages aan de kerkenraad, die besproken werden op meerdere gemeenteavonden en artikelen in Op weg zijn de tussenstappen steeds  gecommuniceerd.