Ontwerpbestemmingsplan mei 2021

bestemmingsplanDe procedure van het voorontwerp-bestemmingsplan is afgerond. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties is er een aanpassing gedaan aan het bestemmingsplan. Deze wijziging levert geen problemen op voor de voortgang van de procedure. In de Teylinger van 26 mei is het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd, dit ligt tot 7 juli ter inzage.

Vorderingen Kerkelijk Centrum

deksloof 6De nieuwe damwand langs het kerkhof was al geplaatst, maar het werk was nog niet helemaal afgerond. In de laatste week van mei is de stalen deksloof op de damwand langs het kerkhof gemonteerd.
Hiermee zijn de werkzaamheden die  voor deze damwand nodig waren gereed.
Lees meer voor de foto's.

Bouwdoek geplaatst op locatie

bouwdoek iconEind april is er een bouwdoek opgehangen op de locatie waar het kerkelijk centrum gebouwd gaat worden.
Zo kan iedereen die hier langs komt zien wat hier binnenkort gebouwd gaat worden.
De heren Henk Burger en Cees Pronk hebben deze klus samen uitgevoerd, lees meer voor de foto’s.

Kerkelijk Centrum

Voorontwerpbestemmingsplan april 2021

bestemmingsplanDe termijn waarop het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen was op 14 april 2021 verlopen. 
Er zijn bij de gemeente Teylingen enkele reacties binnen gekomen op dit plan.
De gemeente heeft deze opmerkingen de afgelopen week besproken met enkele leden van de commissie Kerkelijk Centrum Dorpskerk.