Bloemen op locatie Kerkelijk Centrum

bloemenDe leden van de commissie Kerkelijk Centrum blijven enthousiast bezig op de locatie. Om de kale vlakte er de komende tijd vrolijk uit te laten zien is er bloemenzaad gezaaid. Cees Pronk heeft daar het initiatief voor genomen en is zelf aan het zaaien geweest.  Ook de gemeente Teylingen heeft hier een bijdrage aan geleverd. 

Ontwerpbestemmingsplan mei 2021

bestemmingsplanDe procedure van het voorontwerp-bestemmingsplan is afgerond. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties is er een aanpassing gedaan aan het bestemmingsplan. Deze wijziging levert geen problemen op voor de voortgang van de procedure. In de Teylinger van 26 mei is het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd, dit ligt tot 7 juli ter inzage.

Vorderingen Kerkelijk Centrum

deksloof 6De nieuwe damwand langs het kerkhof was al geplaatst, maar het werk was nog niet helemaal afgerond. In de laatste week van mei is de stalen deksloof op de damwand langs het kerkhof gemonteerd.
Hiermee zijn de werkzaamheden die  voor deze damwand nodig waren gereed.
Lees meer voor de foto's.

Bouwdoek geplaatst op locatie

bouwdoek iconEind april is er een bouwdoek opgehangen op de locatie waar het kerkelijk centrum gebouwd gaat worden.
Zo kan iedereen die hier langs komt zien wat hier binnenkort gebouwd gaat worden.
De heren Henk Burger en Cees Pronk hebben deze klus samen uitgevoerd, lees meer voor de foto’s.

Kerkelijk Centrum