Voortgang Kerkelijk Centrum

dec 21 iconEind november is in opdracht van PGS aan de Westerstraat  de bushalte ontmanteld en de bouwinrit voor de locatie waarop het nieuwe Kerkelijk Centrum moet komen aangelegd.
Zie bijgaande foto’s van Henk Burger.

Voortgang Kerkelijk Centrum

bestemmingsplanDe commissie Kerkelijk Centrum Dorpskerk gaat er van uit dat er geen verrassingen meer te voorschijn zullen komen en dat op 25 november 2021 het gewijzigde bestemmingsplan voor de locatie Westerstraat  8a DEFINITIEF wordt.

Voortgang Kerkelijk Centrum

ziggo kastDonderdagavond 23 september is in de gemeenteraad van Teylingen de aanpassing  van het bestemmingsplan voor het Kerkelijk Centrum aan de Westerstraat  goedgekeurd. Het ligt nu, voor de laatste keer, weer 6 weken ter inzage. Als hierop geen reacties binnenkomen dan is het bestemmingsplan op 19 november 2021 definitief. 

Bloemen op locatie Kerkelijk Centrum

bloemenDe leden van de commissie Kerkelijk Centrum blijven enthousiast bezig op de locatie. Om de kale vlakte er de komende tijd vrolijk uit te laten zien is er bloemenzaad gezaaid. Cees Pronk heeft daar het initiatief voor genomen en is zelf aan het zaaien geweest.  Ook de gemeente Teylingen heeft hier een bijdrage aan geleverd. 

Ontwerpbestemmingsplan mei 2021

bestemmingsplanDe procedure van het voorontwerp-bestemmingsplan is afgerond. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties is er een aanpassing gedaan aan het bestemmingsplan. Deze wijziging levert geen problemen op voor de voortgang van de procedure. In de Teylinger van 26 mei is het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd, dit ligt tot 7 juli ter inzage.