Vespers in de adventstijd

adventskaars 2In de adventstijd is er op woensdagavond 30 november, 7, 14 en 21 december in de Dorpskerk van 19.15-19.45 uur een vesper waarin wij stil worden en ons richten tot God, die licht brengt in de duisternis.
Voorganger is ds. Anette Bosma.

 

Bij een groot feest hoort een voorbereidingstijd. Een periode die van week tot week toe leidt naar het geboortefeest van Christus: de adventstijd. Advent betekent ‘komst’, ‘nadering’. Er zit een element van verwachting in: ‘wat op ons toekomt’. Advent is de tijd waarin Christus ‘op ons toekomt’. In de adventstijd gaat het om Christus als ‘de Komende’ en dat in dubbele zin.

Aan de ene kant gaat het om een verwachting die spoedig vervuld zal worden: straks met Kerstmis vieren wij dat Degene die wij in de adventstijd als de Komende bezingen, inderdaad is gekomen. Aan de andere kant staat de verwachting van de komst van Christus nog open: door de eeuwen heen wordt uitgezien naar Zijn komst als een ‘wederkomst’ en dus naar het daarmee voorgoed aanbreken van het Messiaanse rijk.