KerkWebRadio

 

Voor degenen die voor korte dan wel voor langere tijd niet (meer) in de gelegenheid zijn de kerkdiensten te bezoeken bestaat de mogelijkheid om de kerkdiensten via de KerkWebRadio te volgen. Deze voorziening is voor alle kerken in Sassenheim aanwezig en is in de plaats gekomen van de Kerktelefoon. Tegen een maandelijkse vergoeding van € 10,-- krijgen de gebruikers een kastje ter beschikking. Dit kastje, de zogenaamde KerkWebRadio, wordt aangesloten op de telefoonaansluiting of modem. Kerkdiensten vanuit alle Sassenheimse kerken kunnen live beluisterd worden, de kerk van voorkeur zelfs achteraf. Zij die van deze voorziening gebruik willen maken kunnen daarvoor een aanvraag doen bij het College van Diakenen.

Aan de rechterkant zijn de laatste drie diensten uit de Julianakerk en de laatste drie diensten uit de Dorpskerk te beluisteren. Het op zondag live beluisteren kan alleen op de website van Kerkomroep Nederland.

icon-webradio