Huwelijk

Voor wie besloten hebben om te gaan trouwen, is er de mogelijkheid om hun huwelijk te bevestigen in een kerkdienst. Het is verstandig om eerst contact op te nemen met de wijkpredikant. In overleg wordt vervolgens bekeken welke mogelijkheden er zijn.

Is er besloten om in de kerk te trouwen dan kan de datum worden vastgesteld. Dit kan op dezelfde dag als het burgerlijk huwelijk of er na. In overleg met de koster wordt het kerkgebouw gereserveerd. Vaak wordt ook een afspraak gemaakt om de praktische gang van zaken door te praten (organist, bloemen, financiën e.a.).

De voorbereiding van de kerkdienst gebeurt in samenspraak met de betrokken predikant. Bij het rondsturen van de trouwkaarten is het goed om de volgende adressen in ieder geval niet te vergeten:

  • Kerkelijk Bureau
  • Koster
  • Predikant
  • Ouderling

Tijdens de zondagse kerkdienst voorafgaande aan de huwelijksdag wordt het voorgenomen huwelijk medegedeeld.

icon-huwelijk