Pastoraat 80+

De (17) coördinatoren bepalen gezamenlijk het beleid inzake het Pastoraat en leggen bezoeken af bij 80-plussers. Verder zijn er ongeveer veertig bezoekers. Deze gemeenteleden ondersteunen het werk van de coördinatoren. Zij hebben elk een aantal adressen van 80-plussers en gaan daar regelmatig op bezoek.