PG80+ Lunch - 15 mei 2019

pg80 lunchHet was een prachtige, zonnige voorjaarsdag, waar we ongeveer 35 gasten mochten verwelkomen. Daarnaast gaven ds. Bosma en de beide ouderlingen van onze Pastoraatsgroep acte de préséance; evenals de vaste vrijwilligers.
Even na 12.00 uur opende Gerry Eenkhoorn de lunch met het lezen van een gedeelte uit een paar verzen uit Genesis 1 : 1-5.
 
 
 
 
 
 
In dit laatste vers staat geschreven:
Het licht noemde hij “dag” en het donker noemde hij “nacht”.
Veel mensen worden blij van het licht en de zon en zij krijgen er energie door. Licht is van levensbelang. Daglicht, het licht van de zon, is letterlijk nodig om te leven. Maar licht is ook een symbool voor wat mensen verlicht: inzicht, voorspoed, veiligheid, Gods nabijheid. In het donker van de nacht kun je verlangen naar het licht van de dag. Waar het licht is, is het goed.
 
Vervolgens las zij het gedicht bij lied 220 uit het Nieuwe Liedboek voor, wat hierop aansluit:
 
Zoals het licht
ons elke morgen
nieuw verschijnt,
ons wekt
en koestert
Met zijn stralen,
wek Gij God
zo ook mij!
 
Zoals de zon
geen dag
ons in het donker laat,-
laat mij uw trouw
ook nu weer dagen!
 
Schep doorgang
aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt,
en zet mij
recht weer op mijn voeten:
niet moedeloos;
Niet hopeloos verlamd,
maar opgericht,
met opgeheven hoofd
tot U,
mijn Zon,
mijn dag, mijn licht!
 
Naast de bekende bruine boterham, de inmiddels traditionele kroket hebben we geprobeerd wat variatie in de lunch te brengen door vooraf een slaatje te serveren en als toetje appelcompote met slagroom en een lange vinger aan te bieden, wat bijzonder in de smaak viel.
Toen alle magen rijkelijk gevuld waren, was het rond 13.30 uur weer tijd om voldaan huiswaarts te keren; uitziend naar een volgend samenkomen.
pg80 lunch b
pg80 lunch 1
pg80 lunch 2
pg80 lunch 3
pg80 lunch 4
pg80 lunch 5
pg80 lunch 6

pg80 lunch 7