PG 80+ middagactiviteit 20 maart 2019

pg80 maart xMet het voorjaar in aantocht organiseerde de activiteitencommissie een passend onderwerp voor haar doelgroep van onze protestantse gemeente. Onder begeleiding van koster Ariska en Annemiek Sluymer werd een voorjaarsstukje gemaakt. Daarvoor hadden zij reeds de nodige inkopen en het voorwerk gedaan. We mochten ± 21 gasten verwelkomen, waaronder ook een paar nieuwe gezichten.
 
 
 
 
 
Gerry Eenkhoorn heette iedereen van harte welkom, legde even de gang van zaken voor die middag uit en opende met het voorlezen van lied uit 982: “In de bloembol is de krokus” uit ons nieuwe Liedboek:
 
In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
In de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.
 
Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.
 
In ons einde is de aanvang,
in de tijd van oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.
 
Stap voor stap, of beter gezegd: bol voor bol, bloem voor bloem, tak voor tak, blad voor blad en slotte ei voor ei werden de diverse onderdelen in oase gezet en kreeg het bloemstuk gestalte. Dat bloemschikken niet alleen een damesactiviteit is, bewezen de aanwezige heren. Zij lieten hun verborgen creativiteit zien en vervaardigden eveneens een prachtig voorjaarsstuk; waarmee ze thuis konden komen!
pg80 maart 10
Nadat alle bloemstukjes gereed waren, kon onder heet genot van een hapje en drankje elkaars creatie bewonderd worden.
Tot slot bedankte Gerry Ariska en Annemiek hartelijk voor hun begeleiding bij het tot stand komen van al dit moois en keerde iedereen voldaan huiswaarts de lente tegemoet.
pg80 maart 1
pg80 maart 3
pg80 maart 4
pg80 maart 5
pg80 maart 6
pg80 maart 7
pg80 maart 8
pg80 maart 9