PG80+ Lunch - 16 januari 2019

pg80 boerenkoolDe activiteitencommissie van de Pastoraatsgroep 80+ was er in 2019 al vroeg bij, want op woensdag 16 januari j.l. organiseerde zij haar eerste lunch voor deze doelgroep. Het was een sombere, druilerige dag, maar desondanks lieten de 80-plussers zich er niet door beïnvloeden, want al ver voor de aanvangstijd druppelden de eerste gasten binnen.
 
 
 
 
 
 
In totaal er 34 deelnemers. Daarnaast gaven ds. Bosma, ds. Betting en ouderling Jaap Kruik acte de presence.
Op het menu stond deze dag boerenkool met een gehaktbal; verzorgd door de kok van Grand Café Graaf Jan bij de Sassenbourg.
 
Nadat ondergetekende, Gerry Eenkhoorn, iedereen verwelkomd had, opende zij de maaltijd met het lezen van een paar verzen uit Psalm 36 (vers 6 – 10). Hierna baden we samen hardop Het Onze Vader. Even later kwamen Jaap Colijn en koster Ariska met de warmhoud schalen binnen en kwam de geur van boerenkool ons al tegemoet.
 
Ondertussen waren de borden voorverwarmd, het opscheppen van de boerenkool met gehaktbal kon beginnen. Op een gegeven moment waren er geen stemmen meer te horen, maar vorken en messen.
Iedereen genoot. Het smaakte heerlijk. Complimenten voor de kok van Graaf Jan!
Tussen de maaltijd en het toetje zongen we samen een paar liederen uit het nieuwe liedboek (513, 538 en 575) onder begeleiding van Jaap Kruik. Dit deed hij op geheel eigen wijze door in te zetten met het zingen van de laatste regel van ieder lied.
Daarna was het tijd voor het wintertoetje: bitterkoekjes vla.
 
Tot slot dankte Gerry alle aanwezigen voor hun komst, de gastvrouwen voor hun inzet en eindigde deze lunch het voorlezen van een gedicht, behorende bij psalm 78 in het liedboek, waarna zij een dankgebed uitsprak.
 
WEG
Dag in dag uit nam hij het woord,
mijn vader. Gedragen en kalm
gaf hij zijn adem aan een psalm
zoals dat na de maaltijd hoort.
 
Ik wist: aan alles wordt gedacht,
het kwam wel goed. Geduldig bracht
hij ons naar de vertrouwde verte
met wuivend riet en struikgewas
en in dit waterlandschap werd de
waarheid een pad door het moeras,
een weg, veilig genoeg om er te
wandelen, zolang mijn vader las
.
Namens de activiteitencommissie Pastoraatsgroep 80+
Gerry Eenkhoorn
pg80 X
pg80 Y
pg80 Z

pg80 W

pg80 V