PG80+ Lunch - 23 mei 2018

pg80 lunch 168x168Wat mogen we blij zijn met zoveel gastvrouwen die samen met de aktiviteitencommissie al een aantal jaren in het voorjaar deze lunch organiseren.
Even over half twaalf was de zaal aardig gevuld met deelnemers van deze doelgroep.
Vandaag waren ook andere verenigingen actief met het organiseren van uitjes, daarom misten we een aantal vaste deelnemers.

 
 
 
 
De lunch werd geopend met een gedicht van Els Hengstman-van Olst:
 
De Heilige Geest die bidt en pleit
Met verzuchting intens
Onuitsprekelijk zijn Zijn woorden,
Voor ieder gelovig mens!
 
Hij brengt ook onze beden
En smekingen bij God,
Bidt altijd naar de vaders wil
En vervolgens zijn gebod.
 
De Heilige Geest is teder,
Hij wil uw Leidsman zijn,
Zijn woorden zijn ook vol puur,
“t als een edele wijn!
 
Zachtjes spreekt Hij tot U
En laat u dingen zien
Beelden of de toekomst, zelfs visioenen misschien?
 
Hij deelt ook mooie gaven uit
van gebed en tongentaal,
Genezing of bemoediging,
Profetie, ja Hij geeft het allemaal!
 
Met Pinksteren kwam de Heilige Geest
En blijft voorgoed bij U,
Zelfs tot in alle Eeuwigheid
Is Hij waarachtig en Getrouw!
 
Vervolgens werd “Het Onze Vader” hardop gebeden.
Iedereen genoot van de maaltijd en van het gezellig samenzijn. Voor het toetje werden een aantal liederen gezongen; er wordt altijd gezegd, dat de Sassemmers goed zingen kunnen, maar dat is nog altijd goed te horen.
De maaltijd werd afgesloten met het lezen van een aantal verzen uit Handelingen 2 en een dankgebed:
 
Hemelse Vader
U bent goed
U gaf ons eten in overvloed en een fijn samenzijn
Voor al deze goede dingen
Die wij van U ontvingen Danken wij U, Heer
Brengt u ons allen weer veilig thuis
Behoedt en bewaart U ons in de tijd die voor ons ligt.
Dit vragen wij van U in Jezus naam.
Amen
 
Het was weer gezellig om bij elkaar te zijn.
Anke Zandbergen
 

pg80 lunch 1

pg80 lunch 2


pg80 lunch 4


pg80 lunch 5