PG80+ Lunch - 15 mei 2019

pg80 lunchHet was een prachtige, zonnige voorjaarsdag, waar we ongeveer 35 gasten mochten verwelkomen. Daarnaast gaven ds. Bosma en de beide ouderlingen van onze Pastoraatsgroep acte de préséance; evenals de vaste vrijwilligers.
Even na 12.00 uur opende Gerry Eenkhoorn de lunch met het lezen van een gedeelte uit een paar verzen uit Genesis 1 : 1-5.

PG 80+ middagactiviteit 20 maart 2019

pg80 maart xMet het voorjaar in aantocht organiseerde de activiteitencommissie een passend onderwerp voor haar doelgroep van onze protestantse gemeente. Onder begeleiding van koster Ariska en Annemiek Sluymer werd een voorjaarsstukje gemaakt. Daarvoor hadden zij reeds de nodige inkopen en het voorwerk gedaan. We mochten ± 21 gasten verwelkomen, waaronder ook een paar nieuwe gezichten.

PG80+ Lunch - 16 januari 2019

pg80 boerenkoolDe activiteitencommissie van de Pastoraatsgroep 80+ was er in 2019 al vroeg bij, want op woensdag 16 januari j.l. organiseerde zij haar eerste lunch voor deze doelgroep. Het was een sombere, druilerige dag, maar desondanks lieten de 80-plussers zich er niet door beïnvloeden, want al ver voor de aanvangstijd druppelden de eerste gasten binnen.

PG80+ Lunch - 23 mei 2018

pg80 lunch 168x168Wat mogen we blij zijn met zoveel gastvrouwen die samen met de aktiviteitencommissie al een aantal jaren in het voorjaar deze lunch organiseren.
Even over half twaalf was de zaal aardig gevuld met deelnemers van deze doelgroep.
Vandaag waren ook andere verenigingen actief met het organiseren van uitjes, daarom misten we een aantal vaste deelnemers.