PG50+ Geloof en lijden - 6 maart 2018

pg50 geloven lijden 200x200Dinsdag 6 maart kwam de pastoraatsgroep 50+ voor de derde maal bijeen rondom het thema “geloof en………..” .
Er waren al bijeenkomsten geweest met als onderwerp ‘geloof en wetenschap’ en ‘geloof en genieten’ en voor deze derde bijeenkomst was het onderwerp ‘geloof en lijden’, een drieluik dus dat veel stof tot nadenken gaf en waarover goede gesprekken werden gevoerd.

 

Er was een goede opkomst en na het openingswoord van Dick Doolaard nam dominee Moll het woord om het onderwerp in te leiden. Hij sprak o.a. over Job die, ondanks dat hij alles verloor, zijn vertrouwen in God niet kwijtraakte en weigerde God de schuld te geven van wat hem overkwam. Tegelijkertijd leerden we dat Job wel degelijk met vragen zat over ‘het waarom’ bij alles wat hem overkwam.

Die vragen  kunnen en mogen wij ook stellen en we mogen ook boos zijn over wat ons overkomt. Maar tegelijkertijd mogen we ervaren dat God zijn handen als het ware om ons heen heeft en zo altijd bij ons is. Die aanwezigheid van God kunnen we ervaren door mensen om ons heen die een luisterend oor hebben of ons op een andere manier tot steun zijn, al was het maar met heel praktische zaken.

We hoorden een aantal getuigenissen van hoe mensen Gods nabijheid wel of juist niet ervaren hebben in tijden van moeite en pijn.

Na een ongeluk kwam iemand in het ziekenhuis terecht en heeft daar ervaren dat mensen letterlijk als engelen op je pad kunnen komen en je tot steun zijn ondanks dat ze je niet kennen. “ Je ervaart dat God naar je omziet en je bent niet alleen, uiteindelijk kom je er sterker uit” .

Iemand schreef: “Ik vraag niet naar het waarom van verdriet of pijn, mijn verontwaardiging geldt Zijn afwezigheid” . Om vervolgens tot de conclusie te komen dat na het bidden, na die aanklacht, er toch een zekere rust en kalmte neerdaalt.

Helaas gebeurde het ook  dat iemand door een sterfgeval al heel jong God vaarwel gezegd heeft omdat het lijden en het sterven van een familielid het geloof in God onmogelijk maakte.

Dat is iets waar wij als gemeente wellicht iets kunnen betekenen voor een ander, misschien wel meer dan we beseffen, want als een iemand met vragen zit of zegt “Ik kan in deze situatie niet meer bidden”, kunnen wij dan als naasten niet zeggen “Zal ik het dan voor je doen?”  Dat moet dan natuurlijk geen loze belofte zijn maar werkelijke hulp, dat bidden hoeft overigens geen hoogdravende taal te zijn maar mag, zoals iemand opmerkte ,  “gewoon praten met God zijn”

Door anderen te steunen in moeilijke tijden wordt het  lijden niet minder maar wellicht wel beter te dragen door de wetenschap dat je  er niet alleen voor staat maar gesteund wordt door een meelevende en helpende gemeente. Een gemeente die in voor-  en tegenspoed voor elkaar klaar staat.

Het formele deel van de avond werd afgesloten met het zingen van een aantal verzen van lied 904 (Beveel gerust uw wegen) waarna we nog even bij elkaar bleven en onder het genot van een hapje en een drankje nog even napraatten.

De 4e en laatste bijeenkomst van het seizoen 2017/ 2018 zal zijn op zaterdag 26 mei, dan gaan we op excursie naar het Sikkens museum aan de Wilhelminalaan, info daarover volgt via de bekende kanalen.