PG50+ Geloof en genieten - 27 november 2017

ik geloof geloof ik 200x200Kun je genieten van jouw geloof? Deze vraag stond centraal in de afgelopen avond van de pastoraatgsroep 50+.
Als je mensen vraagt waar je aan denkt bij ‘geloven’, dan hoor je wel ‘zingen’, ‘vrijwilligerswerk’, ‘houvast’, ‘houden van’ maar niet ‘genieten’.
Komt dit door onze Calvinistische inslag dat we niet uitbundig mogen zijn, dat de nadruk moet liggen op werken, dat we bepaalde dingen niet mogen op zondag?

 

 

 

Buiten de kerk ligt de nadruk op genieten en dan in de vorm van uit het leven halen wat er uit te halen valt en vooral veel te ‘hebben’.
In de kerk ligt toch vaak de nadruk op sombere gelegenheden zoals begrafenis en het leven na dit leven. Maar we noemen een kerkdienst ook een ‘viering’. Wat vieren we dan en genieten we van die viering? In veel liederen, vooral avondmaalsliederen, worden we opgeroepen om te genieten en plezier te hebben in God. Maar doen we dat wel? 

Ds. Moll begon de avond met de definitie van ‘genieten’ uit het woorden boek: ervaren van een aangename gewaarwording. Het woord genieten betekent in het Hebreeuws ‘intensief zien’. Dit heeft niets te maken met veel naar je toe halen. Dit gaat wel over ervaren waar je dankbaar voor kan zijn. Laat de dag ’s avonds aan je voorbij gaan en kijk naar de mooie en goede dingen.

De zondagse kerkdienst heet ook wel ‘godsdienstoefening’. Het is een oefening om los te laten, om te delen met anderen, om te genieten van de verbondenheid met anderen, te genieten van muziek en samen te zingen.

We kregen deze avond ook een aantal tips. Je kunt genieten door iets niet te doen, bijvoorbeeld omdat het niet nodig is maar je doet het omdat je het gewend bent. Daarnaast kun je bewust genieten door er tijd en ruimte voor te maken.

Wil je meer lezen over wat de Bijbel zegt over ‘genieten’? Lees dan eens Prediker 2, Prediker 9 of Jesaja 58.

Gert