PG50+ Wetenschap en Geloof - 9 oktober 2017

faith and science 200x200Op een 50+ pastoraatsavond, 9 oktober, heeft Prof Dr Gerard Nienhuis een zeer interessant thema behandeld.
Is wetenschap een bedreiging voor ons Geloof?  Er waren tot mijn verbazing maar ongeveer 30 bezoekers aanwezig, terwijl ik eigenlijk had verwacht dat de zaal afgestampt zou zitten, vanwege dit voor gelovigen zo belangrijke onderwerp.
 
 
 
 
 
 
Het is niet goed mogelijk om zo’n avond in het kort samen te vatten. Veel mensen vinden dat natuurwetenschap en geloof op gespannen voet staan: Stammen we af van de apen  …..of ….???De mensen geloofden in de tijd, dat de bijbel geschreven is, dat de aarde een platte vierkant was met water eronder en de sterren aan een draaiende koepel erboven. In de bijbel kun je dit op veel plaatsen lezen, maar wij weten dat dit niet waar is. We kregen ook een plaatje te zien hoe men toen dacht.
pg50 Illustratie Nienhuis 600x352
We weten dat het heelal niet eeuwig is en onmetelijk groot en dat alle materie om ons heen aan dezelfde wetten onderhevig is. De natuurwetenschap gaat over materie en straling en de wetten waarmee dit gestuurd wordt en houdt zich niet bezig waar mensen de hand in hebben.. Er zijn wetenschappers die menen dat Geest en ziel  verklaarbaar zijn vanuit de materie. “Wij zijn ons brein”. Professor Nienhuis is het hier niet mee eens.
 
Wat kan de natuurwetenschap niet? De natuurwetenschap beschrijft, maar heeft geen mening:
  • Wat het geval zou moeten zijn
  • wat goed en kwaad is
  • wat mooi of lelijk is
  • wat de betekenis of zin van een gebeurtenis is
  • wat de bedoeling van een handeling is
Organisatie bedankt voor deze avond.
Emmie
pg50 natuurwetenschap geloof 571x600