PG50+ Geloof en lijden - 6 maart 2018

pg50 geloven lijden 200x200Dinsdag 6 maart kwam de pastoraatsgroep 50+ voor de derde maal bijeen rondom het thema “geloof en………..” .
Er waren al bijeenkomsten geweest met als onderwerp ‘geloof en wetenschap’ en ‘geloof en genieten’ en voor deze derde bijeenkomst was het onderwerp ‘geloof en lijden’, een drieluik dus dat veel stof tot nadenken gaf en waarover goede gesprekken werden gevoerd.

PG50+ Geloof en genieten - 27 november 2017

ik geloof geloof ik 200x200Kun je genieten van jouw geloof? Deze vraag stond centraal in de afgelopen avond van de pastoraatgsroep 50+.
Als je mensen vraagt waar je aan denkt bij ‘geloven’, dan hoor je wel ‘zingen’, ‘vrijwilligerswerk’, ‘houvast’, ‘houden van’ maar niet ‘genieten’.
Komt dit door onze Calvinistische inslag dat we niet uitbundig mogen zijn, dat de nadruk moet liggen op werken, dat we bepaalde dingen niet mogen op zondag?

PG50+ Wetenschap en Geloof - 9 oktober 2017

faith and science 200x200Op een 50+ pastoraatsavond, 9 oktober, heeft Prof Dr Gerard Nienhuis een zeer interessant thema behandeld.
Is wetenschap een bedreiging voor ons Geloof?  Er waren tot mijn verbazing maar ongeveer 30 bezoekers aanwezig, terwijl ik eigenlijk had verwacht dat de zaal afgestampt zou zitten, vanwege dit voor gelovigen zo belangrijke onderwerp.