PG50+ Gewoontes in Rusland - 21 februari

rusland moskouOp 21 februari verzorgt pastoraatsgroep 50+  haar derde bijeenkomst van het seizoen.
Het onderwerp is dit keer ‘Gewoontes in Rusland’.
We hebben Liudmila, de schoondochter van ds. Hendrik Betting, uitgenodigd om, samen met ds. Betting, de avond te leiden.

PG50+ Over dementie - 28 november 2018

dementie 1Woensdag 28 november was alweer de 2e avond van dit seizoen. Over dementie. Het is een thema wat veel mensen aanspreekt want de opkomst was met ruim 40 deelnemers erg groot. Deze avond werd ingeleid door dominee Hendrik Betting.
Atie van Lieshoud was uitgenodigd om op deze avond te spreken over haar ervaringen welke ze neerschreef in een boek en om daarna aansluitend vragen te kunnen beantwoorden.

PG50+ Loofhuttenfeest - 16 oktober 2018

loofhuttenfeest 1Op de pastoraatsavond 50-65 jarigen was Karin Toet uitgenodigd om ons iets te vertellen over het Loofhuttenfeest. Net als Pesach en Shavuot is dit een pelgrimsfeest. In Deuteronomium 16 staat dat het een opdracht is van God om dit feest te vieren.
Het is een joods feest dat 7 dagen duurt en waarbij herdacht wordt dat de joden veertig jaar in hutten in de woestijn omzwierven voordat ze het beloofde land binnen konden trekken.